Mirror ใน Ai ทำยังไงมาดูกัน

สวัสดีครับวันนี้…

สร้างงานให้มีประกายด้วย Sparkling Star

สวัสดีครับวันนี้…

สร้างภาพให้ดูมีมิติกับ Texture Gradients

สวัสดีครับวันนี้…

Perspective Grid Tool คืออะไรไปดูกัน

สวัสดีครับวันนี้…

Golden ratio ใช้ยังไงมาดูกัน

สวัสดีครับวันนี้…

Hide / Show Artboard คืออะไรมาดูกัน

สวัสดีครับวันนี้…

Complementary colors ใช้ยังไงมาดูกัน

สวัสดีครับวันนี้…

Artwork เหลือแค่ Outline แก้ยังไงมาดูกัน

สวัสดีครับวันนี้…

หา Font โครตไวกับ Ai 2019

สวัสดีครับวันนี้…

Tracking Kerning Leading คืออะไรมาดูกัน

สวัสดีครับวันนี้…