เรียนกราฟฟิก เสาร์ อาทิตย์

ยุคนี้เป็นยุคที่สื่อมีความสำคัญมากเพราะทุกคนก็ใช้ social media ไม่ว่าจะเป็น โฆษณาสินค้า Promote สินค้าต่างๆ  การสร้าง Brand ต่างๆ ก็เริ่มมาจาก Graphic Design ในปัจจุบันคนเริ่มหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับ Graphic Design มากขึ้น

แต่คนส่วนใหญ่คิดว่าการเรียน Graphic Design คือการเรียนโปรแกรม เรียนเครื่องมือต่างๆ เรียน Illustrator เรียน Photoshop แต่จริงๆแล้วการเรียน Graphic Design นั้นสามารถแบ่งออกได้หลักๆ  4 แบบ
– เรียนโปรแกรม เรียนใช้งานโปรแกรม เครื่องมือต่างๆ
– เรียนออกแบบ Graphic Design เน้นทางด้านการสร้างสรรค์ ผลงาน idea ต่างๆ
– เรียนทั้ง 2 อย่างควบคู่กันทั้งด้านความคิดและการลงมือทำ เรียนรู้โปรแกรม  ไปควบคู่กัน
– เรียนจากมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่ต้องการทำอาชีพด้าน Design โดยตรง เพื่อค้นหาตัวเองได้หลากหลายเช่น  คนทำโฆษณา  Graphic Designer นักวาดภาพประกอบ  ออกแบบผลิตภัณฑ์
Fashionista Animator Art director ฯลฯ ผู้ที่เรียนตรงมาทางด้านนี้จะสามารถทำอาชีพได้หลากหลายแต่ต้องใช้เวลาศึกษาเป็นเวลานานหลายปี

แต่สำหรับผู้ไม่ได้เรียนตรงมาทางด้าน Graphic Design แต่ต้องการที่จะทำเป็น ดูงานออก เข้าใจในการออกแบบ เราขอแนะนำ คอร์สเรียน Graphic แบบครบทุกด้าน ทุกองค์ประกอบความรู้ทั้งด้านโปรแกรม เครื่องมือ หรือแม้แต่หลักการออกแบบ เราขอแนะนำคอร์ส Exclusive Graphic Academy ของ Motion Graphic Plus ที่มีให้เรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ ไม่ต้องหยุดงานประจำมาเพื่อเรียน ไม่กระทบกับการทำงาน และมาพร้อมกับ Full Option Course เรียนจบครบที่เดียว จัดเต็มทั้ง AI และ Photoshop + ทฤษฎีสี + หลักการออกแบบ