เรียน illustrator ออนไลน์

เรียน illustrator ออนไลน์
ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรในยุคนี้ ก็จำเป็นต้องใช้ AI Illustrator CC

เนื่องจากธุรกิจในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่ธุรกิจต้องแข่งขันด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งแนวโน้มธุรกิจทั่วโลกต่างก็ได้รับการผลักดันให้เดินไปตามแนวทางนี้ ผู้ประกอบการของไทยเองก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลได้ออกนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจของไทยปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของตัวเอง โดยมุ่งให้ผู้ประกอบการไทยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และการบริการของผู้ประกอบการ เปลี่ยนการทำมากได้ผลตอบแทนน้อย ไปสู่การทำน้อยได้ผลตอบแทนมาก

การปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจเป็นกระแสที่กำลังมาแรง และเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบธุรกิจใหม่ (New Business Design) ที่มีตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็น Creative Products การขายสินค้าและบริการและการทำธุรกรรมทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมหรือ e-commerce การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การโปรโมตสินค้าและการบริการรวมตลอดถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วย Content ต่าง ๆ ที่จะสามารถดึงความสนใจของลูกค้าให้มาซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการ ซึ่งโปรแกรม AI Illustrator CC 2018 คือเครื่องมือสำคัญ ที่จะต้องถูกนำมาใช้ในการออกแบบธุรกิจแทบจะทุกส่วนของวงจรทางธุรกิจ ซึ่งเจ้าของธุรกิจที่อายุน้อย แต่ทำธุรกิจเป็น 100 ล้านเกือบแทบทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานดีไซน์ เพราะเป็นสิ่งช่วยให้ห้างต่างๆ รับฝากสินค้า สร้างความน่าเชื่อถือของลูกค้า

 

AI Illustrator CC 2018 ใช้ทำอะไรบ้างเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจในปัจจุบัน

• สร้างโลโก AI มีเครื่องมือที่รองรับการสร้างรูปร่าง ใส่ตัวหนังสือ ใส่สี ใส่ลาย ที่พร้อมจะออกแบบและสร้างโลโก    บริษัทหรือแบรนด์สินค้าให้ออกมาได้อย่างดูดี
• Package สินค้า ไม่ว่าจะต้องการในรูปแบบใด AI ก็สามารถสร้างส่วนต่าง ๆ ของแพ็คเก็จสินค้าออกมาได้อย่าง       สวยงามตามต้องการ
• หน้าเว็บไซต์ AI สามารถทำได้ทั้งภาพส่วนหัวของหน้าเว็บไซต์ ลวดลายพื้นหลัง ไอคอน และอื่นๆ ที่จำเป็นใน       การออกแบบตกแต่งหน้าเว็บไซต์
• Content เพื่อการตลาด AI สามารถสร้าง content ในการทำตลาดได้อย่างดี โดยเฉพาะการสร้าง Inforgraphic
• Items ใน Facebook ที่จะสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์เช่น Profile, Cover, Ads และภาพต่างๆ ที่ใช้โพสต์ AI สามารถดีไซน์สิ่งเหล่านี้ให้ออกมาได้อย่างดูดี
• โปสเตอร์ แบนเนอร์ ปกหนังสือ คูปอง การ์ดเชิญ สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนภาพการ์ตูนและไอคอนต่างๆ ล้วนแล้วแต่ทำจาก AI ทั้งสิ้น
• สร้าง Mockup หรือรูปแบบจำลองของสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ
• นามบัตร AI สามารถดีไซน์นามบัตรได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการจัดวาง ใส่สี สัญลักษณ์ต่างๆ
• ทำ Resume สมัครงานหรือนำเสนอ Profile ของตัวเอง

 

จะเห็นได้ว่า AI Illustrator CC 2018 สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในยุคที่ต้องแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานในองค์กรธุรกิจจะฝ่ายใดแผนกใด ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องใช้ AI Illustrator CC 2018 ให้เป็น เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจของตนให้เหนือกว่าคู่แข่ง